לוח השנה לגיוס ושחרור מילואים

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
4

אין לגייס ושלחרר בימי שבת

3

אין לגייס בימי שישי

2

1

אין לשחרר בימי ראשון

11

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

10

אין לגייס בימי שישי

9

8

7

6

5

אין לשחרר בימי ראשון

18

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

17

אין לגייס בימי שישי

16

15

14

13

12

אין לשחרר בימי ראשון

25

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

24

אין לגייס בימי שישי

23

22

21

20

19

אין לשחרר בימי ראשון

31

30

29

28

27

26

אין לשחרר בימי ראשון

ינואר טבת-שבט

31-01.01.2021

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
2

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

1

אין לגייס בימי שישי

9

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

8

אין לגייס בימי שישי

7

6

5

4

3

אין לשחרר בימי ראשון

16

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

15

אין לגייס בימי שישי

14

13

12

11

10

אין לשחרר בימי ראשון

23

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

22

אין לגייס בימי שישי

21

20

19

18

17

אין לשחרר בימי ראשון

30

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

29

אין לגייס בימי שישי

28

27

26

25

24

אין לשחרר בימי ראשון

31

אין לשחרר בימי ראשון

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
6

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

5

אין לגייס בימי שישי

4

3

2

1

אין לשחרר ביום ראשון

13

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

12

אין לגייס בימי שישי

11

10

9

8

7

אין לשחרר בימי ראשון

20

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

19

אין לגייס בימי שישי

18

17

16

15

15
14

אין לשחרר בימי ראשון

27

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

26

אין לגייס בימי שישי

25

24

23

22

21

אין לשחרר בימי ראשון

28

אין לשחרר בימי ראשון

אין לשחרר בימי ראשון

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
7

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

6

אין לגייס בימי שישי

5 4 3 2 1

אין לשחרר בימי ראשון

14

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

13

אין לגייס בימי שישי

12 11 10 9 8

אין לשחרר בימי ראשון

21

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

20

אין לגייס בימי שישי

19 18 17 16 15

אין לשחרר בימי ראשון

28

אין לגייס ולשחרר בימי שבת

27

אין לגייס בימי שישי

26 25 24 23 22

אין לשחרר בימי ראשון

30 29

אין לשחרר בימי ראשון

×

הודעת שגיאה: תאריך התחילה גדול מתאריך הסיום

הודעת שגיאה: התאריך שהוזן אינו חוקי, יש למלא תאריך מלא לדוגמא 01.01.2021